Denne artikkelen er skrevet på oppdrag for #EtVanligLiv.no og ble først publisert der.

Lone Koldby, leder og grunnlegger av Aktivitetsdosetten

Intervju med Lone Koldby - Aktivitetsdosetten

Lone Koldby er leder og grunnlegger av Aktivitetsdosetten. De jobber for at beboere ved sykehjem får innhold i hverdagen tilpasset deres interesser og behov.

26.02.2021
Alfa Sverdrup Sommersol - [email protected]

- Hvilket samfunnsproblem jobber dere for å løse?

Mange eldre opplever monotone hverdager med lite innhold. Demens, funksjonsnedsettelse og andre sykdommer kan gjøre det vanskelig å nyte livet fullt ut. Mye medisinering og passivitet kan også føre til kjedsomhet, apati og depresjon.
Vi ønsker å endre dette ved å tilrettelegge en innholdsrik og aktiv hverdag gjennom persontilpassede aktiviteter og gjøremål. Forskning og erfaringer fra sykehjem viser at dette kan virke på samme måte som medisin og virkningene er svært positive. For både beboere og ansatte.

- Hvilken tilnærming har dere for å løse problemet?

Aktivitetsdosetten er laget med brukerstyring i fokus. Aktiviteter kan virke som medisin og målet er at Aktivitetsdosetten blir en nasjonal og internasjonal anerkjent metode som ved systematisk bruk reduserer medisinforbruket og øker livskavaliteten.

Metoden bygger på at aktiviteter kan virke helsebringende på samme måte som medisin. Aktivitetene utføres med hjelp av helsepersonell, pårørende eller frivillige. Det viktigste er at det er brukeren som bestemmer hva aktiviteten skal inneholde. For å sikre implementering av Aktivitetsdosetten må metoden følges opp. Dette gjøres ved at sykehjemmet tegner et abonnement. Abonnementet går over minimum to år for at systemet skal bli en del av de daglige rutiner.

- Hvordan finansierer dere løsningen?

Sykehjemmet eller kommunen betaler en årlig abonnementsavgift.

- Hvordan skalerer dere løsningen?

Etter COVID19 har vi digitalisert metoden og utvidet det elektroniske bibliotek samt oversatt systemet til flere språk. Digitaliseringen har gjort det mulig å skalere på en helt ny måte og gjennom programmet Ashoka Change Maker United har vi fått hjelp til å internasjonalisere metoden.

- Hvordan måler dere effekten av arbeidet?

Vi måler på bruken av medikamenter, livskvalitetsskjema og kliniske observasjonsark.

Bilde: Aktivitetsdosetten

- Hvis et selskap tar et standpunkt om samfunnsansvar, hva er råd nr. 1 de bør følge?

Byd inn med konkret ekspertise og bistand, ikke bare kapital.

- Hva anser dere for å være det viktigste som er skjedd innen samfunnsansvar i Skandinavia det siste året?

Sosialt entreprenørskap er kommet tydeligere på dagsordenen hos selskaper, offentlige instanser, i undervisning på skoler med mer. «Vanlige» selskaper ønsker i høyere grad å ha en bærekraftig samfunnsprofil.

- Hvilken endring ønsker dere å se innen samfunnsansvar i Skandinavia det kommende året?

Det kunne være nyttig med en egen selskapsform for sosialt entreprenørskap.

- Hva er de største fallgruvene når man starter med sosialt entreprenørskap?

Den største utfordring er nok å holde seg tro mot sin grunnidé samtidig som bedriften må være bærekraftig (overleve). Mye tid kan gå med å finne kapital, enten man må søke midler eller få kunder. Det som gjør sosialt entreprenørskap unikt er jo at man er mest opptatt av impact, men det må også bygge på en solid forretningsplan.

- Hva er det mest nyttige rådet dere kan gi andre sosiale gründere?

Stå på og Stay relevant!

Takk for intervjuet!

Andre intervjuer