Denne artikkelen er skrevet på oppdrag for #EtVanligLiv.no og ble først publisert der.

ASHOKA, sosial entreprenør

27.01.2021
Alfa Sommersol - [email protected]

7 spørsmål man bør stille seg som sosial entreprenør

Å være en sosial entreprenør innebærer å ta på seg en viktig rolle i samfunnet. Det handler om å finne innovative løsninger, samarbeide på tvers av sektorer og skape positive endringer. Ashoka Sveits har utgitt en omfattende veileder som gir verdifull innsikt og veiledning til sosiale entreprenører. Veilederen presenterer syv nøkkelspørsmål som alle sosiale entreprenører bør reflektere over i sitt arbeid.

  1. Hvordan kan jeg identifisere samfunnsproblemer og behov?
  2. Hvordan kan jeg skape en bærekraftig og effektiv forretningsmodell?
  3. Hvordan kan jeg mobilisere ressurser og samarbeide med interessenter?
  4. Hvordan kan jeg måle og vurdere den sosiale effekten av mitt arbeid?
  5. Hvordan kan jeg skalere og utvide virkningen av min sosiale innovasjon?
  6. Hvordan kan jeg bygge sterke partnerskap og samarbeide med andre?
  7. Hvordan kan jeg kontinuerlig lære og utvikle meg som sosial entreprenør?

Gjennom å stille disse spørsmålene, kan sosiale entreprenører få et bedre grunnlag for å utvikle og implementere effektive strategier og tiltak. Veilederen fra Ashoka Sveits er en verdifull ressurs som kan hjelpe sosiale entreprenører med å navigere i sitt arbeid og bidra til å skape en positiv samfunnsmessig endring.

Hvis du ønsker å lære mer om disse spørsmålene og få tilgang til den fullstendige veilederen, kan du laste ned den som en PDF-fil fra Ashoka. Ta i bruk denne verdifulle ressursen og la den veilede deg i din reise som sosial entreprenør. Sammen kan vi jobbe mot å skape et samfunn preget av positiv forandring og #EtVanligLiv.

Intervjuer