Denne artikkelen er skrevet på oppdrag for #EtVanligLiv.no og ble først publisert der.

Birgit Semundseth, sosial entreprenør og daglig leder hos Barnas Plattform

Intervju med Birgit Semundseth - Barnas Plattform

Birgit Semundseth er sosial entreprenør og daglig leder hos Barnas Plattform AS. I 2007 startet hun utprøving av verktøy som hadde som mål å bidra til at alle barn vokser opp med en god psykisk helse. Etter mange års utviklingsarbeid ble Barnas Plattform etablert i 2015.

18.06.2021
Alfa Sverdrup Sommersol - [email protected]

- Hvilket samfunnsproblem ønsker dere å løse?

Det er økende psykisk uhelse blant barn og unge. Hvis vi skal snu utviklingen av angst og depresjon blant ungdommer, må vi starte FØR ungdomsårene begynner. Målet er å gi barn en sterk plattform slik at de får det beste grunnlaget for å håndtere små og større utfordringer på veien.

Barnas Plattform bygger på prinsipper og teknikker som er utviklet innen områdene positiv psykologi, mental trening, helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn og unge, samt nyere utviklings- og samspillspsykologi. Vi gir kunnskap og enkle verktøy til foreldre slik at de kan gjøre en liten hverdagsinnsats, noe som bidrar til indre styrke og trygghet hos barn.

- Hvilken tilnærming har dere for å løse problemet?

Vi har utviklet et universelt, kunnskapsbasert og nettbasert foreldrekurs. Kurset er et lavterskeltilbud til alle foreldre som har vist seg å gi svært gode resultater, både forebyggende og "reparerende". Kurset tar kort tid å se gjennom (70 min.). Foreldrene lærer fire enkle verktøy som brukes sammen med barna i forbindelse med middag og leggetid. Verktøyene tar maksimalt 10 minutter og er kjent for å skape gode stunder i familien! Vi ser i studier hvor 200 foreldre ble intervjuet 6 måneder etter gjennomført kurs, at over 90% av foreldrene fremdeles brukte èn eller flere av verktøyene hver eneste dag. Kurset er for foreldre som har barn fra 2 - 12 år - så dette er tidlig innsats!

- Hvordan finansierer dere løsningen?

Via salg. Vi har tidligere vært en del av porteføljen til Ferd Sosiale Entreprenører. Dette var en støtte som har vært helt uvurderlig for utviklingen av tjenesten og selskapet.

- Hvordan skalerer dere løsningen?

Etter digitaliseringen i samfunnet kan vi både forankre og gi tilbud om kurs og oppfølging til ALLE foreldre og fagpersoner i landets kommuner. Dette er nytt, da foreldrestøtte normalt sett gis til foreldre og barn som er sårbare - i stedet for å ha som mål å styrke ALLE foreldre og derigjennom ALLE barn.

- Hvordan måler dere effekten av arbeidet?

Siden 2013 er det gjennomført i alt åtte systematiske forskningsstudier knyttet til Barnas Plattforms faglige grunnlag og de fire verktøyene. Det har vært brukt både kvalitative og kvantitative metoder i studiene. Barnas Plattform omtales å ha forskningsmessig evidens. I tillegg er det samlet inn en stor mengde praksisfortellinger fra foreldre og fagpersonell over hele landet, som viser seg å ha sammenfallende resultater.

- Hvis et selskap tar et standpunkt om samfunnsansvar, hva er råd nummer én de bør følge?

Å velge et område hvor selskapet har naturlig mulighet til å selv bidra for saken. Samtidig er det svært viktig at ansatte i selskapet er med på å velge hvilken sak de skal engasjere seg i.

- Hvilken endring ønsker dere å se innen samfunnsansvar i Skandinavia det kommende året?

I norsk sammenheng håper vi å få til et tettere samarbeid med kommunene. Vi håper innkjøperne blir mer nysgjerrige og at de opplever det som trygt å kunne velge nye løsninger som igjen kan bidra til bedre resultater for innbyggerne.

- Hva er de største fallgruvene når man starter med sosialt entreprenørskap?

Den aller største fallgruven er kanskje at den sosiale entreprenøren er svært opptatt av å skape gode sosiale resultater og ikke så opptatt av/mangler kunnskap for å skape økonomisk bærekraft. Å finne en forretningsmodell som tilrettelegger for begge områder, kan være krevende.

- Hva er det mest nyttige rådet dere kan gi andre sosiale gründere?

Mål effektene av bidraget ditt! Da blir det tydelig for deg selv i hvor stor grad tjenesten eller produktet bidrar m.h.t. nytteverdi. Samtidig kan dette arbeidet være svært viktig for dine potensielle fremtidige kunder.

Takk for intervjuet!

Andre intervjuer

About Alfa Sommersol

MBA - Innovation & Change - Fractional CTO - I help businesses become agile to drive business and technology transformations.✨ Let's discuss how agile practices can propel your innovation, change, and scaling.

Seasoned C-level technologist, digital strategist, entrepreneur, leader, and mentor with a strong focus on agile. With a background spanning entrepreneurship and technical project development, I excel at bringing projects from concept to reality. My passion lies in simplifying complex ideas and turning them into practical solutions. I thrive in advanced problem-solving scenarios and thrive under pressure and tight deadlines.

Agile Methodology Expertise - Enabling seamless analog to digital transformation Agile Project Management - Applying technical know-how for successful project execution Agile Business Modeling - Driving concept development through iterative and adaptive approaches Creative Problem Solver - Employing agile strategies for effective marketing and growth Strong Analytical Skills - Leveraging data-driven insights for agile decision-making Socially Responsible Approach - Promoting ethical and sustainable practices within agile frameworks

Connect with Alfa Sommersol on LinkedIn

More on agile and scrum

FAQ on Agile and Scrum

Agile Planning Poker / Scrum poker

scrum.org