Denne artikkelen er skrevet på oppdrag for #EtVanligLiv.no og ble først publisert der.

Passion led us here, painting

Ny intervjuserie med sosiale entreprenører

11.01.2021
Alfa Sverdrup Sommersol - [email protected]

Vi ønsker alle et godt nytt år og ønsker i det nye året å vise frem sosiale entreprenører over hele landet som bidrar til #EtVanligLiv. 15. januar kommer det første av flere intervjuer hvor vi belyser sosiale entreprenørers arbeid.

Det er mange i vårt land som jobber for å bedre livet til mennesker i inn- og utland og vi skal bli bedre kjent med disse gjennom denne intervjuserien. Vi undersøker hvilke samfunnsproblemer de løser og finner ut hvilken tilnærming de har til sitt arbeid.

Etter et 2020 med store utfordringer over hele verden ser vi nå lyst på fremtiden og gleder oss til å presentere flere av Norges sosiale entreprenører.

Følg oss gjerne på #EtVanligLiv på facebook eller på EtVanligLiv.no.

Intervjuer

About Alfa Sommersol

MBA - Innovation & Change - Fractional CTO - I help businesses become agile to drive business and technology transformations.✨ Let's discuss how agile practices can propel your innovation, change, and scaling.

Seasoned C-level technologist, digital strategist, entrepreneur, leader, and mentor with a strong focus on agile. With a background spanning entrepreneurship and technical project development, I excel at bringing projects from concept to reality. My passion lies in simplifying complex ideas and turning them into practical solutions. I thrive in advanced problem-solving scenarios and thrive under pressure and tight deadlines.

Agile Methodology Expertise - Enabling seamless analog to digital transformation Agile Project Management - Applying technical know-how for successful project execution Agile Business Modeling - Driving concept development through iterative and adaptive approaches Creative Problem Solver - Employing agile strategies for effective marketing and growth Strong Analytical Skills - Leveraging data-driven insights for agile decision-making Socially Responsible Approach - Promoting ethical and sustainable practices within agile frameworks

Connect with Alfa Sommersol on LinkedIn

More on agile and scrum

FAQ on Agile and Scrum

Agile Planning Poker / Scrum poker

scrum.org