Denne artikkelen er skrevet på oppdrag for #EtVanligLiv.no og ble først publisert der.

Thomas Berman, daglig leder i SoCentral

Intervju med Thomas Berman - SoCentral

Thomas Berman er utdannet økonom og er daglig leder i SoCentral. Han er involvert i flere utviklingsprosjekter, og holder jevnlig foredrag om samfunnsinnovasjon, bærekraftsarbeid og ledelse.

21.05.2021
Alfa Sverdrup Sommersol - [email protected]

Foto: Monika Strømdahl

- Hvilket samfunnsproblem ønsker dere å løse?

Omstillingen samfunnet skal igjennom som følge av klima- og biomangfoldskrisen byr på mange store oppgaver. Når vi i tillegg skal sørge for at omstillingen også fører til et mer rettferdig samfunn, er det soleklart at vi trenger mer samarbeid, flere involverte innbyggere, økt samhold og sunnere institusjoner. Vi trenger engasjerte nabolag, kommuner som driver aktiv samfunnsutvikling og et næringsliv som bidrar med kunnskap og driv.

- Hvilken tilnærming har dere for å løse problemet?

Vi etablerer og driver frem samarbeid der målet er å utvikle og eksperimentere med nye løsninger på viktige og komplekse samfunnsutfordringer. Målet er at disse eksperimentene skal føre til ny kunnskap og modeller som bidrar til systemendring. Som samarbeidspartner bidrar vi med et bredt nettverk, evne til å lede og samle ressurser og folk, og praktisk kunnskap om innovasjon og endring i både offentlig og privat sektor. SoCentral samarbeider med kommuner, næringsliv og innbyggere som vil utvikle et mer bærekraftig samfunn. Hos oss samles mennesker som jobber med nye løsninger innen områder som helse, miljø, velferd, byutvikling, utdanning og finansiering.

- Hvordan finansierer dere løsningen?

SoCentral er et ideelt selskap som jobber for felles framtid, og som eies av alle ansatte. Verdiene vi skaper føres tilbake til selskapet og inn i nye utviklingsprosjekter. Vi har ingen fast økonomisk støtte fra det offentlige eller stiftelser, og finansierer våre prosjekter fortløpende gjennom virkemiddelapparatet, samarbeidspartnere, stiftelser og ulike tilksudd. I tillegg tilbyr vi både fysisk medlemskap i vår samfunnsinkubator på Sentralen i Oslo, og digitalt medlemskap uavhengig av hvor du befinner deg. Medlemskapet knytter deg til vårt digitale miljø med tilgang til kurs, ressurser, verktøy og, viktigst av alt, Norges største nettverk innen samfunnsinnovasjon.

- Hvordan skalerer dere løsningen?

Vi ønsker først og fremst å spre kunnskap og modeller, som andre kan benytte seg av. Vår spredningsstrategi er derfor at andre kopierer det vi gjøre og bruker det vi lærer. Vi deler derfor resultater åpent.

- Hvordan måler dere effekten av arbeidet?

Vi har utviklet SoImpact-metoden/verktøyet, men har fortsatt en del igjen før vi blir gode på å måle egen aktivitet. SoImpact er et åpent tilgjengelig verktøy for måling av sosial verdiskaping. Gjennom seks steg hjelper det deg å utvikle gode måleindikatorer for sosial verdiskapning i prosjekter, og som lar deg gjøre enkle målinger for å se om du oppnår målene. Det er et verktøy for alle som har et prosjekt, et samarbeid eller et initiativ som skal løse en samfunnsutfordring, enten du jobber i kommunen, er sosial entreprenør eller driver med frivillighet. Vi vurderer nå å knytte effektmåling av vårt arbeid direkte mot bærekraftsmål 17,17 (delmål 17): 17.17 Encourage and promote effective public, public-private and civil society partnerships, building on the experience and resourcing strategies of partnerships

- Hvis et selskap tar et standpunkt om samfunnsansvar, hva er råd nummer én de bør følge?

Bestem dere for én eller flere viktige utfordringer dere skal være med å finne løsninger på. Sett dere inn i problemstillingen, finn ut hva dere kan bidra med som ligger tett opp til deres kjerneoppgaver, søk samarbeid med de som jobber med samme utfordring, og test ut samarbeid gjennom eksperimenter. Etter et par eksperimenter (praktisk arbeid) er det mye enklere å finne ut hvordan dere kan bidra langsiktig

- Hva anser dere for å være det viktigste som er skjedd innen samfunnsansvar i Skandinavia det siste året?

Pandemien har gjort at langt flere ser at vi må tenke og handle annerledes fremover. Vinduet som denne kriser skaper i verden er kanskje den eneste muligheten vi har i vår livstid til å bygge et mer bærekraftig samfunn. Så nå er tiden kommet for å virkelig våge mer sammen.

- Hvilken endring ønsker dere å se innen samfunnsansvar i Skandinavia det kommende året?

Vi ønsker oss at flere virksomheter undersøker hvordan de kan bidra til å skape et bedre samfunn. Ikke bare ved å støtte et godt prosjekt, eller sette i gang et intern bærekraftsinitiativ, men ved å se på alt de gjør og hvordan de kan være med å utløse ressurser i samarbeid med andre. Vi skulle også gjerne sett koblere, som tar en tilsvarende rolle som oss i SoCentral

- Hva er de største fallgruvene når man starter med sosialt entreprenørskap?

At man blir for opptatt av idéen / løsningen man har utviklet, og for lite opptatt av å løse utfordringen man jobber med. Konsekvensen av det er ofte at man går glipp av samarbeidsmuligheter, og tenker for smått. En del er nok også for lite fokusert på hvordan oppnå økonomisk bærekraft.

- Hva er det mest nyttige rådet dere kan gi andre sosiale gründere?

Bygg et tverrfaglig og sterkt team som er villig til å holde ut over tid. Vær standhaftig på visjonen du har satt deg, og tilpasningsdyktig på hvilke løsninger som gir best effekt.

Takk for intervjuet!

Andre intervjuer