Denne artikkelen er skrevet på oppdrag for #EtVanligLiv.no og ble først publisert der.

Jorunn Mathisen - Daglig leder i Epleslang

Jorunn Mathisen er daglig leder i Epleslang. Et konsept som baserer seg på å ta vare på matressurser som ellers ville gått til spille.

16.04.2021
Alfa Sverdrup Sommersol - [email protected]

-Hvilket samfunnsproblem jobber dere for å løse?

Her er samfunnsproblemet matressurser som går til spille, samtidig som vi tilbyr folk som ikke kommer seg inn i et ordinært arbeidsliv jobbtrening.

Vi plukker epler i Oslo sine hager, som så blir til en deilig eplemost. Eplene er donert av Oslo sine hage-eiere, der hvor hage-eier ikke ønsker å plukke disse matressursene selv. Hvis ikke vi hadde gjort dette arbeidet ville disse matressursene gått til spile.

-Hvilken tilnærming har dere for å løse problemet?

Strategiske planer og markedsføring av konseptet. Organisering og plukking av epler.

Vi samarbeider med Jobben Frelsesarmeen som er et arbeidstreningstilbud for tidligere eller aktive rusmiddelavhengige over 18 år. Her får du et fellesskap, tilhørighet og tilbud om arbeidstreing/aktivitet. Mange som kommer til oss blir rakere i ryggen og med et redusert behov for rus. For noen er dette veien til å bli helt rusfri, og kommer seg ut i arbeidslivet. Arbeidsoppgavene som tilbys varierer avhengig av sted - eksempler er gaterydding, skjærgårdstjeneste, møbel- og snekkerverksted, redesign av gjenbruksartikler, lysstøping, birøkting, vedproduksjon, vedlikehold av parker/turstier.

-Hvordan finansierer dere løsningen?

Gjennom kommune og stat. Enkeltstående private donasjoner. Salg av produktet Epleslang eplemost.

-Hvordan måler dere effekten av arbeidet?

Gjennom antall flasker vi får presset med eplemost og hvor mange deltagere vi kan fase videre til annet type arbeid, rusreduksjon.

-Hvis et selskap tar et standpunkt om samfunnsansvar, hva er råd nr. 1 de bør følge?

Det må være ekte og initieres fra topp til bunn.

-Hva anser dere for å være det viktigste som er skjedd innen samfunnsansvar i Skandinavia det siste året?

Virksomheters endring av produksjon, med resirkulert materialer i stedet for nye materialer. Blitt trendy å markedsføre re-design og gjenbruksprodukter. Gir et kvalitetsstempel med resirkulering. Spesielt innen bruken av plast.

-Hvilken endring ønsker dere å se innen samfunnsansvar i Skandinavia det kommende året?

Ønsker at endringene blir varige og ikke bare er et pr-fremstøt for ulike aktører.

-Hva er de største fallgruvene når man starter med sosialt entreprenørskap?

At man ønsker å gjøre for mye med en gang.

-Hva er det mest nyttige rådet dere kan gi andre sosiale gründere?

Ting tar tid. Bygg gode strukturer.

- Takk for intervjuet!

About Alfa Sommersol

MBA - Innovation & Change - Fractional CTO - I help businesses become agile to drive business and technology transformations.✨ Let's discuss how agile practices can propel your innovation, change, and scaling.

Seasoned C-level technologist, digital strategist, entrepreneur, leader, and mentor with a strong focus on agile. With a background spanning entrepreneurship and technical project development, I excel at bringing projects from concept to reality. My passion lies in simplifying complex ideas and turning them into practical solutions. I thrive in advanced problem-solving scenarios and thrive under pressure and tight deadlines.

Agile Methodology Expertise - Enabling seamless analog to digital transformation Agile Project Management - Applying technical know-how for successful project execution Agile Business Modeling - Driving concept development through iterative and adaptive approaches Creative Problem Solver - Employing agile strategies for effective marketing and growth Strong Analytical Skills - Leveraging data-driven insights for agile decision-making Socially Responsible Approach - Promoting ethical and sustainable practices within agile frameworks

Connect with Alfa Sommersol on LinkedIn

More on agile and scrum

FAQ on Agile and Scrum

Agile Planning Poker / Scrum poker

scrum.org