Denne artikkelen er skrevet på oppdrag for #EtVanligLiv.no og ble først publisert der.

Grete Lian, daglig leder i Askeladden Ressurssenter

Intervju med Grete Lian - Askeladden Ressurssenter

Grete Lian er gründer, arbeidsleder og daglig leder hos Askeladden Ressurssenter. De hjelper mennesker i randsonen av arbeidslivet gjennom bruktvarehuset som er en arbeidstreningsbedrift med egen kaffebar og utlånssentral for sport og friluftsutstyr.

19.02.2021
Alfa Sverdrup Sommersol - [email protected]

- Hvilket samfunnsproblem jobber dere for å løse?

Askeladden har trippel bunnlinje: økonomisk, samfunnsmessig og miljømessig. I tillegg til å bidra reint økonomisk med skatter og avgifter, jobber vi med å redusere søppelberget og hjelpe mennesker i randsonen av arbeidslivet. Dette gjorde vi sammen med over 70 mennesker (2020) som av ulike grunner er havnet på siden av arbeidslivet eller utenfor skolesystemet. Disse var innom Askeladden i kortere eller lengre perioder for å få arbeidstrening og bli bedre kjent med seg selv og sine muligheter.

- Hvilken tilnærming har dere for å løse problemet?

Askeladden og de gode hjelperne driver Nord-Norges største Bruktvarehus og gir dermed kundene et klimasmart shoppings-alternativ. I 2020 solgte vi blant annet mer enn 13 000 tekstiler og 15 000 bøker og blader - Vi sparte miljøet for mere enn 200 tonn avfall.

Hjelperne er mennesker som blir søkt inn til aktivitet og arbeidstrening fra ulike instanser. Bla. Attføringsbedrifter, Nav, Kriminalomsorgen, Oppfølgingstjenesten osv. Det kommer også unge uføre som er trygget økonomisk fra det offentlige, men som ikke har tilbud om aktivitet. Pensjonister som fortsatt har ønske om arbeid og aktivitet. Dette blir til sammen en smeltedigel av mennesker og en stor «vinn vinn» for alle parter.

- Hvordan finansierer dere løsningen?

Vi er et reint kommersielt selskap som ikke har støtte fra det offentlige og lever av de tjenestene og produktene vi selger.

- Hvordan skalerer dere løsningen?

Vi deler inn i ulike avdelinger som har ordinært ansatt arbeidsledere.

- Hvordan måler dere effekten av arbeidet?

Vi måler primært etter omsetning og økonomisk resultat. Men også etter antall omsatte tonn, antall deltagere og kundemasse. Vi har tidligere mottatt flere miljøpriser og i 2020 ble vi kåret til årets bedrift av den lokale næringsforeningen.

- Hvis et selskap tar et standpunkt om samfunnsansvar, hva er råd nr. 1 de bør følge?

At de lager seg en bevisst standard som de plikter å følge. Være seg krav til kunder, produksjon og produsenter, ansettelser osv. Jobbe etter FNs bærekrafts mål er også viktig.

- Hva anser dere for å være det viktigste som er skjedd innen samfunnsansvar i Skandinavia det siste året?

Bærekraft, samfunnsansvar og sirkulær økonomi er blitt trend. At flere bedrifter jobber med dette i flere ledd og smykker seg med titler rundt dette. Dette gir bedrifter oppmerksomhet, status og goodwill noe som igjen kommer samfunnet og naturen til gode.

- Hvilken endring ønsker dere å se innen samfunnsansvar i Skandinavia det kommende året?

Framtidig innovasjon bør inneholde sosialt entreprenørskap. Det offentlige kan legge til rette for at sosiale entreprenører overlever, for eksempel ved regulering av offentlige skatter og avgifter, og å gi mere støtte til kreative og alternative prosjekter. Det er også ønskelig at flere ordinære næringsdrivere kan være sosiale entreprenører.

- Hva er de største fallgruvene når man starter med sosialt entreprenørskap?

Idealisme kommer før ønske om økonomisk gevinst. Man blir sjelden rik på penger av sosialt entreprenørskap, men ofte rik på takknemlige menneskelige relasjoner og erfaring med deres lykkelige reise mot et mere meningsfylt liv.

- Hva er det mest nyttige rådet dere kan gi andre sosiale gründere?

Ha en god forretningsplan og knytt gode kontakter. Ikke sitt å vent på å bli «oppdaget» Fortell hele verden for en bra jobb dere gjør.

Takk for intervjuet!

Andre intervjuer