Denne artikkelen er skrevet på oppdrag for #EtVanligLiv.no og ble først publisert der.

Saad Hashi, daglig leder og gründer av Atlas Kompetanse

Intervju med Saad Hashi - Atlas Kompetanse AS

Saad Hashi er gründer og daglig leder hos Atlas Kompetanse AS. Han er utdannet sosialantropolog og jobber også som familieveileder i bedriften. Atlas Kompetanse er en ideell bedrift som arbeider med å forebygge utenforskap blant barn og unge. De leverer hjelpetiltak til kommunens barnevern- og flyktningstjenester, samt skoler og barnehager. I tillegg til å bli kåret som Årets Game Changer i 2015 av Reach for Change Norge, ble de i 2018 nominert til Årets Sosiale Entreprenør av Ferd Sosiale Entreprenører.

23.07.2021
Alfa Sverdrup Sommersol - [email protected]

- Hvilket samfunnsproblem ønsker dere å løse?

Vi jobber for å forebygge utenforskap blant barn og unge med minoritetsbakgrunn.

Vi er et team med høy spisskompetanse på familier med minoritetsbakgrunn. Våre ansatte har minst 3-årig grunnutdanning, hvor de fleste har en videreutdanning eller mastergrad. Til sammen snakker vi 15 språk, har en unik flerkulturell kompetanse og lang erfaring med familiearbeid. Vi har en helhetlig tilnærming i arbeidet, og har fokus på sosioøkonomiske forhold, minoritetsperspektivet, i tillegg til barnevernfaglig fokus – for å endre oppvekstforholdene til barna.

- Hvilken tilnærming har dere for å løse problemet?

Vi tilbyr to ulike tjenester. Famileteamet jobber med endringsarbeid og er et hjemmebasert tiltak som jobber på oppdrag fra flyktning - og barneverntjenester. I tillegg har vi et skoleteam som jobber med forebyggende tiltak, med mål om redusere frafall fra videregående skole på et tidlig stadie. Vi tilbyr skolehjem for foreldre som har språkbarrierer eller har kort botid. Vi holder på flere språk for at de skal bli inspirert til å delta i skolehjemsamarbeid på skolen til deres barn - som er ulikt det mange er vant med fra deres hjemland. I Atlas Kompetanse jobber vi også på et overordnet nivå for å påvirke systemet og bidra til bedre tilpassede tjenester og tiltak.

- Hvordan finansierer dere løsningen?

Vår foretningsmodell er kjøp og salg av våre tjenester.

- Hvordan skalerer dere løsningen?

Vi er forbi gründerfasen som bedrift og har etablert oss relativt godt. Vi har eskalert løsningen vår gjennom å ha deltatt på anbudskonkurranser og inngått rammeavtaler med ulike kommuner. I tillegg leverer vi digitale tjenester i form av kurs og veiledning over hele landet.

- Hvordan måler dere effekten av arbeidet?

Atlas Kompetanse jobber bevisst for å oppnå vår visjon og vi har utarbeidet en plan og metode for å måle og dokumentere sosiale resultater. Ved å måle både økonomiske og sosiale resultater: -balansert vekst, -kvalitetssikring, hva virker og hvorfor? -moralsk kompass.

For å sikre barnets medvirkning og dokumentere resultater i arbeidet vårt har vi utviklet et kartleggingsskjema som del av vår Impact Management Plan. Med utgangspunkt i Integrated Children’s System (ICS) modellen fokuserer vi på det enkelte barnet, risikofaktorer og familiens samspill innad og med sine omgivelser. ICS modellen er utviklet i England og tatt i bruk i en rekke land. Den er blant annet oversatt til dansk, og denne versjonen er brukt i helsedirektoratets rapport «Kunnskapsgrunnlag – Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge» (2018). Ved å bruke de samme parameterne håper vi å få data som er sammenlignbart med andre tjenester, både offentlig og privat, og på tvers av landegrenser.

- Hvis et selskap tar et standpunkt om samfunnsansvar, hva er råd nummer én de bør følge?

Når et selskap tar standpunkt om samfunnsansvar bør dette gjøres i form av en konkret handling. Det er mange måter å ta samfunnsansvar på, et av de kan være å gi noe tilbake til lokalsamfunnet og målgruppen/feltet bedriften jobber. I Atlas Kompetanse er vi opptatt av å gjøre noe ekstra for de barna og foreldrene vi jobber med til daglig når vi er på jobb. I tillegg er vi opptatt av å gi noe tilbake til målgruppen.

- Hva anser dere for å være det viktigste som er skjedd innen samfunnsansvar i Skandinavia det siste året?

Kanskje Corona? Vi har alle fått en økt bevissthet om hvem som drifter samfunnet vårt i hverdagen, hva som er kritiske funksjoner og hvem vi ikke kan unnvære. Samtidig har vi sett at noen barn kanskje ikke lærer best i et tradisjonelt skolemiljø mens for andre barn kan det være livsviktig å ha skolen som arena for å bli sett.

- Hva er de største fallgruvene når man starter med sosialt entreprenørskap?

Det å ha en god ide og masse engasjement, men ikke kunne identifisere hvem kunden er. Noen gründere går også i fellen av å kritisere potensielle kunder ubevisst og opplever av den grunn at noen dører blir smelt igjen.

- Hva er det mest nyttige rådet dere kan gi andre sosiale gründere?

Å starte en bedrift er som å gå i en trapp. Begynn et sted og ta et steg om gangen. Gründertilværelsen innebærer både oppturer og nedturer. Det gjelder å aldri gi opp.

Takk for intervjuet!

Andre intervjuer