Denne artikkelen er skrevet på oppdrag for #EtVanligLiv.no og ble først publisert der.

Jorunn Mathisen, daglig leder i Epleslang

Intervju med Jorunn Mathisen - Epleslang

Jorunn Mathisen er daglig leder i Epleslang. Konseptet baserer seg på å ta vare på matressurser som ellers ville gått til spille.

23.04.2021
Alfa Sverdrup Sommersol - [email protected]

- Hvilket samfunnsproblem jobber dere for å løse?

Her er samfunnsproblemet matressurser som går til spille, samtidig som vi tilbyr folk som ikke kommer seg inn i et ordinært arbeidsliv jobbtrening.Vi plukker epler i Oslos hager, som så blir til en deilig eplemost. Eplene er donert av Oslos hage-eiere som ikke ønsker å bruke eplene selv, og som vil at eplene skal komme til nytte. Hvis vi ikke vi hadde gjort dette arbeidet, ville disse matressursene gått til spille.

- Hvilken tilnærming har dere for å løse problemet?

Vi bruker strategiske planer og markedsføring av konseptet, samt organisering og plukking av epler.Vi samarbeider med Jobben Frelsesarmeen som er et arbeidstreningstilbud for tidligere eller aktive rusmiddelavhengige over 18 år. Jobben gir fellesskap, tilhørighet og arbeidstrening. Vi gir våre deltakere en meningsfylt dag med rusfrie timer gjennom ulike typer arbeidstrening, fra den helt enkle til den mer avanserte. Tråden i stort sett alt vi jobber med er gjenbruk og resirkulering. Vi henter våre materialer fra gjenbruksstasjoner og donasjoner fra både private og bedrifter. Det kan være alt fra stoffer og trevirke til aviser og stearin. Arbeidet vi gjør er bl.a gaterydding, skjærgårdstjeneste, redesign av gjenbruksartikler, birøkt, vedproduksjon, snekkerverksted og produksjon av lys/tenn-ruller.

- Hvordan finansierer dere løsningen?

Dette finansieres gjennom kommune og stat, enkeltstående private donasjoner og salg av produktet Epleslang eplemost.

- Hvordan måler dere effekten av arbeidet?

Effekten måles gjennom antall flasker vi får presset med eplemost og hvor mange deltagere vi kan fase videre til annet type arbeid, samt rusreduksjon.

- Hvis et selskap tar et standpunkt om samfunnsansvar, hva er råd nr. 1 de bør følge?

Det må være ekte og initieres fra topp til bunn.

- Hva anser dere for å være det viktigste som er skjedd innen samfunnsansvar i Skandinavia det siste året?

Virksomheters endring av produksjon, med resirkulerte materialer i stedet for nye materialer. Det har blitt trendy å markedsføre re-design og gjenbruksprodukter. Resirkulering gir et kvalitetsstempel, særlig innen bruken av plast.

- Hvilken endring ønsker dere å se innen samfunnsansvar i Skandinavia det kommende året?

Vi ønsker at endringene blir varige og ikke bare er et PR-fremstøt for ulike aktører.

- Hva er de største fallgruvene når man starter med sosialt entreprenørskap?

Den største fallgruven er at man ønsker å gjøre for mye med en gang.

- Hva er det mest nyttige rådet dere kan gi andre sosiale gründere?

Ting tar tid. Bygg gode strukturer.

Takk for intervjuet!

Andre intervjuer