Denne artikkelen er skrevet på oppdrag for #EtVanligLiv.no og ble først publisert der.

Hege Horsberg, daglig leder i Fakkeltog

Intervju med Hege Horsberg - Fakkeltog

Hege Horsberg er daglig leder i Fakkeltog - en uavhengig norsk organisasjon som jobber for å bedre fremtiden til folk som er drevet på flukt av krig.

15.01.2021
Alfa Sverdrup Sommersol - [email protected]

- Hvilket samfunnsproblem jobber dere for å løse?

Vi jobber for å bedre fremtiden til mennesker på flukt og vår visjon er å bidra til et normalt og verdig liv for disse menneskene.

- Hvilken tilnærming har dere for å løse problemet?

Det sies at et helt gjennomsnittlig menneske tar 25.000 beslutninger i løpet av en helt vanlig dag, og da er det viktig at de store avgjørelsene blir tatt på riktig grunnlag.

- Hvordan finansierer dere løsningen?

Vi lanserer medlemsskap med en årlig avgift i tjenesten.

- Hvordan skalerer dere løsningen?

I første omgang så vil vi tilby informasjon på norsk, engelsk og arabisk, og hvis vi lykkes med målsettingene så vil vi:

- I Hvordan måler dere effekten av arbeidet?

Det er alltid vanskelig å måle effekten av arbeidet, men vi har alltid tydelige kvantitative målsettinger som måler aktivitetsnivået, og kvalitative målsettinger som kan dokumenteres i konkrete individuelle måloppnåelse hos målgruppen.

I noen av tiltakene våre måler vi effekten i endringer i offentlig statistikk, som f.eks i prosjektet "#jegervalgt der vi jobbet for å øke valgdeltakelsen blant immigranter. (måles av SSB fra valg til valg)

- Hvis et selskap tar et standpunkt om samfunnsansvar, hva er råd nr. 1 de bør følge?

Gjør samfunnsansvaret til en integrert del av kjernevirksomheten! Tiltak som ikke har sammenheng med kjernen i virksomheten har en tendens til å dø ut over tid. Samfunnsansvaret skal være lønnsomt.

- Hva anser dere for å være det viktigste som er skjedd innen samfunnsansvar i Skandinavia det siste året?

Klima har i Norge gått fra å være en hygienefaktor til å oftere bli en integrert del av kjernevirksomheten.

- Hvilken endring ønsker dere å se innen samfunnsansvar i Skandinavia det kommende året?

Jeg ønsker å se at beslutningstagere i norsk næringsliv, inkludert sosiale entreprenører virkelig satser på å gjøre mangfold i rekruttering til en integrert del av sitt konkurransefortrinn, på samme måte som klimasaken nevnt over.

- Hva er de største fallgruvene når man starter med sosialt entreprenørskap?

Den største fallgruven er å ikke ha en personlig økonomisk plan som er realistisk, og som kan finansiere den frivillige innsatsen som er nødvendig for å holde ut inntil pengene kommer.

Den siste statistikken jeg har lest fra DNB markets påstår at 9/10 start-ups av alle slag dør innen 5 år.

- Hva er det mest nyttige rådet dere kan gi andre sosiale gründere?

Ha tydelige egne kriterier når dere starter et nytt prosjekt, en av de største fristelsene er å starte for mange ting samtidig.

Våre kriterier er som følger:

Takk for intervjuet!

Andre intervjuer

artikler 2021 0910.mentalhelseungdom Mental Helse Ungdom jobber for å ivareta innbyggernes psykiske helse.
Barn og unge i Norge skal ha en best mulig psykisk helse.
artikler 2021 0903.movingmamas Moving Mamas skaper muligheter for og med innvandrerkvinner.
Oppretter og drifter økonomisk bærekraftige arbeidsplasser.
artikler 2021 0827.nomkus Norges Multikulturelle Senter ønsker å vise frem den positive siden av mangfold.
De jobber for å fostre kunnskap og videreutvikle kulturforståelse.