Denne artikkelen er skrevet på oppdrag for #EtVanligLiv.no og ble først publisert der.

Hege Horsberg, daglig leder i Fakkeltog

Intervju med Hege Horsberg - Fakkeltog

Hege Horsberg er daglig leder i Fakkeltog - en uavhengig norsk organisasjon som jobber for å bedre fremtiden til folk som er drevet på flukt av krig.

15.01.2021
Alfa Sverdrup Sommersol - [email protected]

- Hvilket samfunnsproblem jobber dere for å løse?

Vi jobber for å bedre fremtiden til mennesker på flukt og vår visjon er å bidra til et normalt og verdig liv for disse menneskene.

- Hvilken tilnærming har dere for å løse problemet?

Det sies at et helt gjennomsnittlig menneske tar 25.000 beslutninger i løpet av en helt vanlig dag, og da er det viktig at de store avgjørelsene blir tatt på riktig grunnlag.

- Hvordan finansierer dere løsningen?

Vi lanserer medlemsskap med en årlig avgift i tjenesten.

- Hvordan skalerer dere løsningen?

I første omgang så vil vi tilby informasjon på norsk, engelsk og arabisk, og hvis vi lykkes med målsettingene så vil vi:

- I Hvordan måler dere effekten av arbeidet?

Det er alltid vanskelig å måle effekten av arbeidet, men vi har alltid tydelige kvantitative målsettinger som måler aktivitetsnivået, og kvalitative målsettinger som kan dokumenteres i konkrete individuelle måloppnåelse hos målgruppen.

I noen av tiltakene våre måler vi effekten i endringer i offentlig statistikk, som f.eks i prosjektet "#jegervalgt der vi jobbet for å øke valgdeltakelsen blant immigranter. (måles av SSB fra valg til valg)

- Hvis et selskap tar et standpunkt om samfunnsansvar, hva er råd nr. 1 de bør følge?

Gjør samfunnsansvaret til en integrert del av kjernevirksomheten! Tiltak som ikke har sammenheng med kjernen i virksomheten har en tendens til å dø ut over tid. Samfunnsansvaret skal være lønnsomt.

- Hva anser dere for å være det viktigste som er skjedd innen samfunnsansvar i Skandinavia det siste året?

Klima har i Norge gått fra å være en hygienefaktor til å oftere bli en integrert del av kjernevirksomheten.

- Hvilken endring ønsker dere å se innen samfunnsansvar i Skandinavia det kommende året?

Jeg ønsker å se at beslutningstagere i norsk næringsliv, inkludert sosiale entreprenører virkelig satser på å gjøre mangfold i rekruttering til en integrert del av sitt konkurransefortrinn, på samme måte som klimasaken nevnt over.

- Hva er de største fallgruvene når man starter med sosialt entreprenørskap?

Den største fallgruven er å ikke ha en personlig økonomisk plan som er realistisk, og som kan finansiere den frivillige innsatsen som er nødvendig for å holde ut inntil pengene kommer.

Den siste statistikken jeg har lest fra DNB markets påstår at 9/10 start-ups av alle slag dør innen 5 år.

- Hva er det mest nyttige rådet dere kan gi andre sosiale gründere?

Ha tydelige egne kriterier når dere starter et nytt prosjekt, en av de største fristelsene er å starte for mange ting samtidig.

Våre kriterier er som følger:

Takk for intervjuet!

Andre intervjuer

About Alfa Sommersol

MBA - Innovation & Change - Fractional CTO - I help businesses become agile to drive business and technology transformations.✨ Let's discuss how agile practices can propel your innovation, change, and scaling.

Seasoned C-level technologist, digital strategist, entrepreneur, leader, and mentor with a strong focus on agile. With a background spanning entrepreneurship and technical project development, I excel at bringing projects from concept to reality. My passion lies in simplifying complex ideas and turning them into practical solutions. I thrive in advanced problem-solving scenarios and thrive under pressure and tight deadlines.

Agile Methodology Expertise - Enabling seamless analog to digital transformation Agile Project Management - Applying technical know-how for successful project execution Agile Business Modeling - Driving concept development through iterative and adaptive approaches Creative Problem Solver - Employing agile strategies for effective marketing and growth Strong Analytical Skills - Leveraging data-driven insights for agile decision-making Socially Responsible Approach - Promoting ethical and sustainable practices within agile frameworks

Connect with Alfa Sommersol on LinkedIn

More on agile and scrum

FAQ on Agile and Scrum

Agile Planning Poker / Scrum poker

scrum.org