Denne artikkelen er skrevet p√• oppdrag for #EtVanligLiv.no og ble f√łrst publisert der.

Omar Mekki, daglig leder i Guttas Campus AS

Intervju med Omar Mekki - Guttas Campus

Omar Mekki er daglig leder i Guttas Campus AS. Deres hovedm√•l er √• st√łtte gutters faglige og sosiale utvikling og styrke deres forutsetninger for √• mestre livet og fullf√łre videreg√•ende skole.

14.05.2021
Alfa Sverdrup Sommersol - [email protected]

- Hvilket samfunnsproblem √łnsker dere √• l√łse?

Guttas Campus er et tilbud for gutter som opplever skolen som utfordrende, men som √łnsker √• forbedre seg b√•de faglig, sosialt og personlig. Gutter er overrepresentert blant barn og unge som henvises til hjelpetjenester, og de er i overtall i s√łknader om spesialpedagogiske tiltak. Det er ogs√• et generelt kj√łnnsgap i resultater i grunnskolen, der gutter i gjennomsnitt sk√•rer lavere enn jenter. Mer enn 30 prosent av elever p√• videreg√•ende skole gjennomf√łrer ikke p√• normert tid, og det gjelder flere gutter enn jenter. Det er ogs√• langt flere menn enn kvinner i trygde- og kriminalstatistikken i Norge. Samtidig har andelen menn i h√łyere utdanning sunket markant de siste √•rene. Flere og flere unge gutter kommer ikke i arbeid. Det er et problem for den enkelte og for samfunnet som vi √łnsker √• bidra til √• l√łse.

- Hvilken tiln√¶rming har dere for √• l√łse problemet?

Vi har en to ukers intensiv l√¶ringscamp som legger vekt p√• b√•de faglig, personlig og sosial l√¶ring. M√•lgruppen er gutter i 9. klasse. De voksne m√łter gutta med forutsigbarhet, tydelige grenser og omsorg. Gutta skal f√łle seg utfordret, men ogs√• heiet p√• mens de jobber mot sine viktige m√•l. Etter campen blir guttene fulgt opp med gruppementoring to ganger i m√•neden gjennom √•ret i 10. klasse og f√łrste halv√•r p√• videreg√•ende skole. Fokuset p√• mentorsentrene er √• hjelpe guttene til √• opprettholde og videreutvikle det de l√¶rte om b√•de fag og karakterstyrker p√• campen.

- Hvordan finansierer dere l√łsningen?

Deltakelse er frivillig og gratis for guttene. Finansieringen er et spleiselag mellom privat og offentlig sektor, og kommunene betaler 50% av utgiftene.

- Hvordan skalerer dere l√łsningen?

Vi skalerer l√łsningen ved √• gj√łre tilbudet tilgjengelig flere steder i Norge og ved √• ta inn flere deltakere i programmet. I dag er Guttas Campus lokalisert i Oslo og p√• Vestlandet, og vi arbeider n√• med √• kunne starte i Nord Norge i 2022. Vi holder ogs√• p√• √• utvikle ¬ęskolepakker¬Ľ der vi tilbyr skoler etterutdanning i v√•r metodikk og didaktikk.

- Hvordan måler dere effekten av arbeidet?

Vi lager en grundig evalueringsrapport fra hver camp der vi presenterer framgang i lesing, skriving og regning, og der vi legger fram resultater fra sp√łrreunders√łkelser og intervjuer av gutter, l√¶rere og foreldre. P√• lang sikt m√•les effekten ved √• se hvor mange som fullf√łrer videreg√•ende skole.

- Hvis et selskap tar et standpunkt om samfunnsansvar, hva er r√•d nummer √©n de b√łr f√łlge?

Sikre god forankring internt i organisasjonen og engasjere seg på flere plan i det prosjektet de involverer seg i.

- Hva er de st√łrste fallgruvene n√•r man starter med sosialt entrepren√łrskap?

Troen på at det er fort gjort å etablere en bærekraftig organisasjon. For lite tålmodighet og mangel på langsiktighet i planlegging.

- Hva er det mest nyttige r√•det dere kan gi andre sosiale gr√ľndere?

Man må ha tilstrekkelig organiseringskompetanse og sette sammen et team med de rette folkene (med ulike egenskaper og personligheter).

Takk for intervjuet!

Andre intervjuer

About Alfa Sommersol

MBA - Innovation & Change - Fractional CTO - I help businesses become agile to drive business and technology transformations.‚ú® Let's discuss how agile practices can propel your innovation, change, and scaling.

Seasoned C-level technologist, digital strategist, entrepreneur, leader, and mentor with a strong focus on agile. With a background spanning entrepreneurship and technical project development, I excel at bringing projects from concept to reality. My passion lies in simplifying complex ideas and turning them into practical solutions. I thrive in advanced problem-solving scenarios and thrive under pressure and tight deadlines.

Agile Methodology Expertise - Enabling seamless analog to digital transformation Agile Project Management - Applying technical know-how for successful project execution Agile Business Modeling - Driving concept development through iterative and adaptive approaches Creative Problem Solver - Employing agile strategies for effective marketing and growth Strong Analytical Skills - Leveraging data-driven insights for agile decision-making Socially Responsible Approach - Promoting ethical and sustainable practices within agile frameworks

Connect with Alfa Sommersol on LinkedIn

More on agile and scrum

FAQ on Agile and Scrum

Agile Planning Poker / Scrum poker

scrum.org