Denne artikkelen er skrevet pÄ oppdrag for #EtVanligLiv.no og ble fÞrst publisert der.

Omar Mekki, daglig leder i Guttas Campus AS

Intervju med Omar Mekki - Guttas Campus

Omar Mekki er daglig leder i Guttas Campus AS. Deres hovedmÄl er Ä stÞtte gutters faglige og sosiale utvikling og styrke deres forutsetninger for Ä mestre livet og fullfÞre videregÄende skole.

14.05.2021
Alfa Sverdrup Sommersol - [email protected]

- Hvilket samfunnsproblem Ăžnsker dere Ă„ lĂžse?

Guttas Campus er et tilbud for gutter som opplever skolen som utfordrende, men som Þnsker Ä forbedre seg bÄde faglig, sosialt og personlig. Gutter er overrepresentert blant barn og unge som henvises til hjelpetjenester, og de er i overtall i sÞknader om spesialpedagogiske tiltak. Det er ogsÄ et generelt kjÞnnsgap i resultater i grunnskolen, der gutter i gjennomsnitt skÄrer lavere enn jenter. Mer enn 30 prosent av elever pÄ videregÄende skole gjennomfÞrer ikke pÄ normert tid, og det gjelder flere gutter enn jenter. Det er ogsÄ langt flere menn enn kvinner i trygde- og kriminalstatistikken i Norge. Samtidig har andelen menn i hÞyere utdanning sunket markant de siste Ärene. Flere og flere unge gutter kommer ikke i arbeid. Det er et problem for den enkelte og for samfunnet som vi Þnsker Ä bidra til Ä lÞse.

- Hvilken tilnĂŠrming har dere for Ă„ lĂžse problemet?

Vi har en to ukers intensiv lÊringscamp som legger vekt pÄ bÄde faglig, personlig og sosial lÊring. MÄlgruppen er gutter i 9. klasse. De voksne mÞter gutta med forutsigbarhet, tydelige grenser og omsorg. Gutta skal fÞle seg utfordret, men ogsÄ heiet pÄ mens de jobber mot sine viktige mÄl. Etter campen blir guttene fulgt opp med gruppementoring to ganger i mÄneden gjennom Äret i 10. klasse og fÞrste halvÄr pÄ videregÄende skole. Fokuset pÄ mentorsentrene er Ä hjelpe guttene til Ä opprettholde og videreutvikle det de lÊrte om bÄde fag og karakterstyrker pÄ campen.

- Hvordan finansierer dere lĂžsningen?

Deltakelse er frivillig og gratis for guttene. Finansieringen er et spleiselag mellom privat og offentlig sektor, og kommunene betaler 50% av utgiftene.

- Hvordan skalerer dere lĂžsningen?

Vi skalerer lÞsningen ved Ä gjÞre tilbudet tilgjengelig flere steder i Norge og ved Ä ta inn flere deltakere i programmet. I dag er Guttas Campus lokalisert i Oslo og pÄ Vestlandet, og vi arbeider nÄ med Ä kunne starte i Nord Norge i 2022. Vi holder ogsÄ pÄ Ä utvikle «skolepakker» der vi tilbyr skoler etterutdanning i vÄr metodikk og didaktikk.

- Hvordan mÄler dere effekten av arbeidet?

Vi lager en grundig evalueringsrapport fra hver camp der vi presenterer framgang i lesing, skriving og regning, og der vi legger fram resultater fra spÞrreundersÞkelser og intervjuer av gutter, lÊrere og foreldre. PÄ lang sikt mÄles effekten ved Ä se hvor mange som fullfÞrer videregÄende skole.

- Hvis et selskap tar et standpunkt om samfunnsansvar, hva er rÄd nummer én de bÞr fÞlge?

Sikre god forankring internt i organisasjonen og engasjere seg pÄ flere plan i det prosjektet de involverer seg i.

- Hva er de stÞrste fallgruvene nÄr man starter med sosialt entreprenÞrskap?

Troen pÄ at det er fort gjort Ä etablere en bÊrekraftig organisasjon. For lite tÄlmodighet og mangel pÄ langsiktighet i planlegging.

- Hva er det mest nyttige rĂ„det dere kan gi andre sosiale grĂŒndere?

Man mÄ ha tilstrekkelig organiseringskompetanse og sette sammen et team med de rette folkene (med ulike egenskaper og personligheter).

Takk for intervjuet!

Andre intervjuer