Denne artikkelen er skrevet på oppdrag for #EtVanligLiv.no og ble først publisert der.

Maria Arlén Larsen og Solvor Øverlien Magi, gründere og ledere av Lifeness AS

Intervju med Solvor Øverlien Magi - Lifeness AS

Maria Arlén Larsen og Solvor Øverlien Magi er gründerne og ledere av Lifeness AS. Et skybasert system for helsepersonell, til å behandle fedme og livsstilsutfordringer.

07.05.2021
Alfa Sverdrup Sommersol - [email protected]

- Hvilket samfunnsproblem ønsker dere å løse?

Fedme- og overvekt en økende utfordring i samfunnet. I Norge har 58% av befolkningen overvekt og 24% har fedme. I Norge koster overvekt og fedme samfunnet 100 milliarder årlig og byrden er stor for den det gjelder. Langvarig vektreduksjon er vanskelig, og studier viser at så lite som 10-20% lykkes i det lange løp. Fedme er en kronisk sykdom som øker risikoen for livsstilsykdommer og gir nedsatt livskvalitet. Fedme er óg forbundet med stigma, sier Maria, som er lege med doktorgrad innen feltet.

- Hvilken tilnærming har dere for å løse problemet?

Vi ønsker å hjelpe flere til bedre livskvalitet gjennom vår digitale plattform, utviklet for, av og med helsepersonell og pasienter. Løsningen brukes i dag av helseklinikker, Frisklivsentraler og ulike helsepersonell.

Vi hjelper helsepersonell til å følge opp og hjelpe pasienten. Vi har satt behandlingen i system slik at det er enklere for helsepersonell å vite hvem de skal hjelpe og til hvilket tidspunkt. Med tett oppfølging når pasienten er hjemme, øker sjansen for å lykkes langsiktig. Vårt mål er å øke livskvaliteten for pasienten og gjøre arbeidshverdagen til helsepersonell enklere.

- Hvordan finansierer dere løsningen?

Vi har fått midler fra Innovasjon Norge i flere omganger, pluss at vi har fått midler fra Storfjord kommune og Forskningsrådet. Vi som gründere har også selv gitt lån og egenkapital til selskapet. I tillegg har vi inntekter fra kunder, og vi har også noen investorer som har gått inn med kapital.

- Hvordan skalerer dere løsningen?

I to år jobbet vi oss igjennom en pilotfase hvor vi testet ut løsningen sammen med Skibotn Helse og Rehabilitering. Deretter utviklet vi løsningen videre i et innovasjonssamarbeid med Unicare Friskvern i Asker samt Skibotn Helse og Rehabilitering. Dette resulterte i en ny versjon juni 2020. Siden den gang har vi fått flere Frisklivsentraler i ulike kommuner som brukere av løsningen. Nå jobber vi med å få flere til å bruke Lifeness i Norge. Målet vårt er å skalere globalt, slik at enda flere kan få hjelp gjennom vår løsning sier Solvor.

- Hvordan måler dere effekten av arbeidet?

Vi har spørreundersøkelser blant både helsepersonell og pasienter slik at vi hele tiden måler deres opplevelse, utvikling og resultat. Vi har også fokusgrupper hvor vi får tilbakemeldinger direkte, og vi har forskningssamarbeid. En pilotstudie fra Norges Arktiske Universitet viser at de som brukte Lifeness hadde fem ganger bedre behandlingsresultat enn tradisjonell behandling.

- Hvis et selskap tar et standpunkt om samfunnsansvar, hva er råd nummer én de bør følge?

Det bør gjennomsyre alt man gjør i fra strategiarbeid, produktutvikling til markedsføring. Så bør man etterleve dette etter beste evne, og jevnlig ha det på agendaen. Vi jobber mot trippel bunnlinje og for oss er det viktig at også fremtidige investorer forstår og synes at dette er viktig.

- Hva anser dere for å være det viktigste som er skjedd innen samfunnsansvar i Skandinavia det siste året?

Vi opplever at det er større fokus på samfunnsansvar enn tidligere, flere er opptatt av at det skal være mer enn bare en økonomisk profitt. Dette synes vi er veldig bra.

- Hvilken endring ønsker dere å se innen samfunnsansvar i Skandinavia det kommende året?

Vi håper at flere investorer og større selskaper tar mer samfunnsansvar og ser mot start-up-miljøene innenfor sosialt entreprenørskap. Vi digger for eksempel Ferd Sosiale Entreprenører og at de deler ut en pris på dette årlig. Vi er så heldige at vi vant denne prisen i desember 2020, og det var et veldig stolt øyeblikk når statsminister Erna Solberg annonserte oss som vinnere og Johan H. Andresen sto på døren med blomster for å overrekke prisen.

Så håper vi på at det legges bedre til rette for sosialt entreprenørskap og at det blir flere støtteordninger. Vi deltok i Impact Startup Acceleratoren. Det ga oss verdifull innsikt, kompetanse og nettverk. Absolutt å anbefale!

- Hva er de største fallgruvene når man starter med sosialt entreprenørskap?

Å ikke gjøre grunnarbeidet godt nok tror jeg er en av fallgruvene, sier Solvor. Det å analysere markedet, forstå kundene og behovet, ja rett og slett grave dypt nok før man starter opp mener jeg er viktig for å stake ut kursen i riktig retning. Det er lett å tenke for bredt istedenfor å snevre inn på akkurat det man er god på. Målet må være klart og tydelig.

Å ikke lage en Impact management plan mener jeg kan være en fallgruve, sier Maria. Lær mer om dette og få det inn i strategien for selskapet.

- Hva er det mest nyttige rådet dere kan gi andre sosiale gründere?

Definer hva som skiller dere fra andre, og ha fokus på minst dobbel eller trippel bunnlinje. Det er viktig å tjene penger selv om dette kanskje ikke er den største drivkraften. Selskapet kommer ingen vei om det ikke tjener penger, derfor er fokus på en bærekraftig forretningsmodell viktig, mener Solvor. Sørg for at du henter inn kapital slik at selskapet klarer seg gjennom den tøffe oppstartsperioden. Mål effekt av det dere gjør. Det vil styrke merkevaren og troverdigheten til selskapet, og er nyttig i markedsøyemed, sier Maria.

Begge to er enige om at å holde øye på både ballen og målet er nyttig slik at man vet hvilken retning man skal gå. Og ikke minst: Sørg for å ha det gøy mens man holder på!

Takk for intervjuet!

Andre intervjuer