Denne artikkelen er skrevet på oppdrag for #EtVanligLiv.no og ble først publisert der.

André Sjørup Anker, grunnlegger av pmtg.no

Intervju med André Sjørup Anker - Spiring.no

André Anker er filosof med mennesket i fokus. Han er CSR - pilot og co-grunnlegger av Please mind the Gap og Spiring. Spiring.no er et sosialt entreprenørskap som har som mål å hindre tilbakefall til rus gjennom ansettelse av tidligere rusavhengige. Spiring dyrker mikrogrønt (reddik, erter, solsikke og brokkoli) med hydrosystemer.

13.08.2021
Alfa Sverdrup Sommersol - [email protected]

- Hvilket samfunnsproblem ønsker dere å løse?

Tilbakefall til rus koster. Det koster relasjoner til familie og venner, det koster helse, og i verste fall koster det liv. Et tilbakefall til rus koster samfunnet opp mot to millioner kroner per år, per person. Ringvirkningene er store, og i slike tilfeller er enkeltmennesket så langt nede at vedkommendes forståelse av mening er tilnærmet borte.

- Hvilken tilnærming har dere for å løse problemet?

Vi skal skape arbeidsplasser, samtidig som vi også har fokus på miljø. Vi vet at folk som har vært gjennom behandling for rus, ønsker seg ut i arbeid. De har veldig mye tid, nå som der er kvitt rusen, og denne er vi nødt til å bruke til noe nyttig. Ellers kan det gå galt.

Tommy - spiring.no

Vi er stor tilhenger av gjenbruk, og vi dyrker i hydrosystemer som vi har bygget av gjenbruksmaterialer (lysarmaturer fra Folketeateret, hyllesystemer fra Blå Kors sin kjeller og hageslanger fra egen hage). Vi gjenbruker gjerne kompetanse også, så vi ser det som en fordel dersom du har dyrket hasj eller marihuana. Dette er kompetanse som kommer godt med når vi dyrker på den måten vi gjør.

- Hvordan finansierer dere løsningen?

I løpet av de snart fire årene vi har holdt på, har vi mottatt liten eller ingen støtte. Vi har gjort en pilot som viste at dette lot seg gjøre, og nå har vi fått midler fra NAV til å bygge videre på konseptet.

- Hvordan skalerer dere løsningen?

Vi er store tilhengere av samarbeid. Per dags dato har vi med oss Blå Kors på laget. De er internasjonale, og har selv nevnt at dette kan la seg gjøre flere steder i Norge. I tillegg har vi et samarbeid på trappene men ISS facility services, og håper at denne blir formalisert i løpet av kort tid. De er også internasjonale, og de har også nevnt at dette lar seg skalere. Vi har tenkt dette hele tiden, men vi har behov for de rette samarbeidspartnerne. Nå har vi også fått med oss Lille Blad AS, og sammen med dem tror jeg at vi kan nå veldig langt. De er fantastiske på hydroponisk dyrking, og vi deler verdier. De ønsker også å sysselsette folk som har vært i utenforskap, så vi jobber mot det samme målet.

- Hvordan måler dere effekten av arbeidet?

Vi har utarbeidet noen måleparametere ved å se til andre som har ansatte som har stått i utenforskap. Vi kommer til å gjøre undersøkelser hvert halvår for å se hvordan trivselen er hos oss. Vi har et produkt, og effekten av dette ser vi på overskuddet.

- Hvis et selskap tar et standpunkt om samfunnsansvar, hva er råd nummer én de bør følge?

Finn verdien(e) som gjør at dere tar samfunnsansvar. Finn selskaper som deler disse verdiene, og kom i dialog. En ting er å klekke ut en ide, men denne ideen får større styrke når man deler tanker og ideer.

- Hva anser dere for å være det viktigste som er skjedd innen samfunnsansvar i Skandinavia det siste året?

Dessverre tror jeg fokuset på klimaet har bidratt til at flere ønsker å ta ansvar. Jeg sier dessverre, fordi det burde ikke være slik at det må alvorlige klimaendringer til for at vi skal ta ansvar. Dermed har det også blitt fryktelig viktig at vi kan bidra der vi kan.

- Hvilken endring ønsker dere å se innen samfunnsansvar i Skandinavia det kommende året?

Jeg ønsker meg et tydeligere samarbeid på dette området mellom de Nordiske landene. Det bør være et klarere mål mellom de Nordiske landene. Sammen tror jeg vi kan være et eksempel, og vi har ressurser som gjør at vi kan gjøre oss selv til nettopp dette.

- Hva er de største fallgruvene når man starter med sosialt entreprenørskap?

Når man jobber i en boble over lengre tid, glemmer man at man er nødt til å sette seg ned å legge strategier – med jevne mellomrom. Da får man satt noen action points som gjør at man kommer fremover. Fremskritt gir motivasjon, og denne motivasjonen er viktig.

- Hva er det mest nyttige rådet dere kan gi andre sosiale gründere?

Hang in there!

Takk for intervjuet!

Andre intervjuer