Denne artikkelen er skrevet på oppdrag for #EtVanligLiv.no og ble først publisert der.

Irina Lee, gründer av Spis deg fri

Intervju med Irina Lee - Spis deg fri AS

Irina Lee er gründer, journalist og coach og står bak selskapet Spis deg fri AS. De tilbyr nettkurs, bøker og podcaster for å hjelpe mennesker som påfører seg selv langvarig smerte gjennom mat.

29.01.2021
Alfa Sverdrup Sommersol - [email protected]
FOTO: Charlotte Wiig

- Hvilket samfunnsproblem jobber dere for å løse?

7 av 10 nordmenn er overvektige. Kostholdsrelaterte helseplager tar liv, forringer livskvalitet og hemmer enkeltpersoner til å leve det livet de ønsker seg. I sum utgjør dette et alvorlig og voksnede samfunnsproblem, som Verdens helseorganisasjon (WHO) har karakterisert definert som en global epidemi.

- Hvilken tilnærming har dere for å løse problemet?

Spis deg fri baserer seg på hjerneforskning og bygger på positiv psykologi og kognitive teknikker for å «kode om» hjernen. Ved hjelp av enkle metoder lærer deltakerne å automatisere nye vaner. Det betyr at deres langvarige resultater ikke avhenger av viljestyrke, men av rutiner.

- Hvordan finansierer dere løsningen?

Spis deg fri mottar ikke offentlig støtte. Driften finansieres gjennom salg av bøker og nettkurs. I tillegg tilbyr selskapet en lang rekke gratis tjenester, for å dele kunnskap til alle som trenger det. Hele lydboken er blant annet GRATIS tilgjengelig gjennom podcasten Spis deg fri.

- Hvordan skalerer dere løsningen?

Bøkene trykkes i stadig nye opplag, og er også blitt revidert med jevne mellomrom. Disse har vært på bestselgerlistene hver år siden 2017. Nettkursene våre har i teorien ingen øvre grense. I første omgang har vi rettet vår markedsføring mot norske kvinner. Det vil være naturlig å tenke at vi bredder kommunikasjonen til å inkludere norske menn, før vi eventuelt vil vurdere å utvide virksomheten vår til Skandinavia.

- Hvordan måler dere effekten av arbeidet?

Vi gjennomfører nettbaserte spørreundersøkelser av alle som deltar på våre kurs, både ved oppstart, halvveis og fullført løp. I tillegg har vi gjennom dette året invitert kursdeltakere til å få ekstra støtte fra vår chatbot «Frida», som oppmuntrer den enkelte til å sende inn bilder og oppdateringer fra sin egen prosess fra uke til uke, gjennom 8 uker. Dermed får vi også dokumentert de fysiske og visuelt synlige endringen den enkelte kursdeltaker går gjennom. I snitt går kursdeltakerne ned 9,8 kg i løpet av disse ukene!

- Hvis et selskap tar et standpunkt om samfunnsansvar, hva er råd nr. 1 de bør følge?

Du kan ikke hjelpe noen andre, hvis du ikke hjelper deg selv først! Sørg for å bygge en bærekraftig business fra dag 1. Ta betalt!

- Hva anser dere for å være det viktigste som er skjedd innen samfunnsansvar i Skandinavia det siste året?

Jeg opplever at sosiale entreprenører har fått høyere status og større anerkjennelse de siste årene, ikke minst på grunn av Covid-19. Vi er mange gründere som har vist vilje og evne til omstilling gjennom krisen, og kastet oss rundt for å skreddersy våre tjenester for å tilpasse oss smittevernreglene. At enkelte norske kommuner har inngått såkalte «effektkontrakter», høres også lovende ut.

- Hvilken endring ønsker dere å se innen samfunnsansvar i Skandinavia det kommende året? Jeg skulle ønske meg flere møteplasser mellom sosiale entreprenører på tvers av landegrensene. Jeg vil tro at jeg har MYE å lære – og mye å dele – med andre oppstartsbedrifter i Sverige og Danmark, som ønsker å hjelpe kvinner 35+ med helse og vekt.

- Hva er de største fallgruvene når man starter med sosialt entreprenørskap? Jeg tror jeg har utforsket de fleste fallgruvene i løpet av mine første to år! De største farene er:

1) Å slurve med avtaler. Mitt beste råd er å ta de vanskelige samtalene FØR du inngår samarbeid med andre, enten det gjelder prosjektansettelser, innkjøp, ansettelser eller annet. Og skriv det ned! Du trenger ikke en advokat. Det holder å skrive et referat på mail, så alle er enige om hva som ble sagt av hvem til hvilken tid.

2) Å ville for mye, for fort. Husk at ting tar tid. Hold fokus på én ting om gangen, og velg den ENE tingen som gjør at du kan komme deg videre.

3) Banken bryr seg ikke om du har et hjerte av gull og skal redde av hele verden. Du må likevel betale boliglånet ditt. Sørg for å ta betalt. Punktum.

- Hva er det mest nyttige rådet dere kan gi andre sosiale gründere?

Spør om hjelp. Alliér deg med noen. Du får det ikke til alene.

Takk for intervjuet!

Andre intervjuer

About Alfa Sommersol

MBA - Innovation & Change - Fractional CTO - I help businesses become agile to drive business and technology transformations.✨ Let's discuss how agile practices can propel your innovation, change, and scaling.

Seasoned C-level technologist, digital strategist, entrepreneur, leader, and mentor with a strong focus on agile. With a background spanning entrepreneurship and technical project development, I excel at bringing projects from concept to reality. My passion lies in simplifying complex ideas and turning them into practical solutions. I thrive in advanced problem-solving scenarios and thrive under pressure and tight deadlines.

Agile Methodology Expertise - Enabling seamless analog to digital transformation Agile Project Management - Applying technical know-how for successful project execution Agile Business Modeling - Driving concept development through iterative and adaptive approaches Creative Problem Solver - Employing agile strategies for effective marketing and growth Strong Analytical Skills - Leveraging data-driven insights for agile decision-making Socially Responsible Approach - Promoting ethical and sustainable practices within agile frameworks

Connect with Alfa Sommersol on LinkedIn

More on agile and scrum

FAQ on Agile and Scrum

Agile Planning Poker / Scrum poker

scrum.org